Συλλογή PREMIUM βακελιτικά πορτάκια, απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, σε πολύ ζεστά χρώματα ξύλου, με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βακελίτη και εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή. Ακτίνα κούρβας R3.

Παραδίδονται διαστασιολογημένα με ή χωρίς pvc σε ολόκληρες μπάρες ή σε λωρίδες/ολόκληρες επιφάνειες χωρίς κούρβα.Η συλλογή υποστηρίζεται από ομοιόχρωμο pvc 22/1mm.

Συλλογή FORMICA βακελιτικά πορτάκια, με επικάλυψη από φορμάικα αξεπέραστης ποιότητας FORMICA®, ότι ποιοτικότερο υπάρχει στο χώρο της βακελιτικής πόρτας.

Παραδίδονται διαστασιολογημένα με ή χωρίς pvc, σε ολόκληρες μπάρες ή σε λωρίδες/ολόκληρες επιφάνειες χωρίς κούρβα.Η συλλογή υποστηρίζεται από ομοιόχρωμο pvc 22/1mm.

vakeliti formica1
vakeliti formica2
formica_vakelitika