Επενδύσεις

Οι επενδύσεις κατά κύριο λόγο έχουν εφαρμογή σε κατασκευές οροφής και τοιχοποιίας.Παράγονται σε μεγάλο αριθμό προφίλ,διαστάσεων,και ξύλων με το μεγαλύτερο ποσοστό να παράγεται σε ξυλεία πέυκης,ελάτης και πιτς-παιν Αμερικής.Τα διαθέσιμα μήκη είναι από 2.40m μέχρι 5.10m(με ενδιάμεσα μήκη ανά 30cm)

Ενδεικτικες διατομές

10Χ88 Πεύκη – Σκωτία
12,5Χ88 Πεύκη – Σκωτία
12,5Χ11 Πεύκη – Σκωτία
14Χ138 Πεύκη – Νυχάκι(διαθέσιμη)
15Χ88 Πεύκη – Σκωτία Old Decor(διαθέσιμη)

 

ependyseis 1