Ξυλεία σύνθετη

Σύνθετη ξυλεία ελάτης – Gluelam Beams

Η σύνθετη ξυλεία παράγεται από τεχνητά ξηραμένη ξυλεία ελάτης κεντρικής Ευρώπης ή Σουηδίας απ’ όπου έχουν αφαιρεθεί τα σημεία της ξυλείας που μειώνουν την αντοχή της ( όπως μεγάλοι ρόζοι, θύλακες, ρυτίνες κ.λ.π.) και έχουν συγκολληθεί κατά μήκος και καθ’ ύψος με εξαιρετικής αντοχής κόλλες και ειδικό σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας έτσι ώστε να έχουμε ένα τελικό προϊόν εξαιρετικής αντοχής και άριστου αισθητικού αποτελέσματος, έτοιμο να βαφεί και βερνικωθεί.

Πάχη (mm): 67, 80, 90, 100, 120, 140 εώς 260
Πλάτη (mm): 100, 120, 140, 160, 168, 180, 200 έως 1280
Μήκη (cm): 8, 10, 12, 13 έως 24

syn1 2
syn2 1