Μεντεσές blum cliptop 170 μοιρών για γωνιακό κουτί