Πάγκοι κουζίνας-eltop-κατηγορία 1&2-410*60*4cm-1 κούρβα